Joensuun Taksi Oy järjestää Kela-kuljetukset Pohjois-Savon maakunnassa Kelan ja Joensuun Taksi Oy:n välisen sopimuksen mukaisesti.

 

Liikennöitsijän tulee täyttää hakemus ja lisätä hakemukseen pyydetyt liitteet. Ennen kuin Joensuun Taksi Oy hyväksyy liikennöitsijän palveluntuottajaksi tarkastetaan liikennöitsijän täyttävän kaikki sopimustekstissä esitettävät vaatimukset ja ehdot.

 

Hakemuksessa pyydetyt liitteet ovat:

 

 • Rikosrekisteriote hankintamenettelyä varten
 • Luotettava Kumppani -raportti (liikennöitsijä kuuluu Vastuu group Luotettava Kumppani -palveluun)
 • Kopio liikenneluvasta
 • Ajoneuvon rekisteröintitodistus tekninen osa 1
 • Ote liikenneasioiden rekisteristä Ammattipätevyystiedot
 • Todistus taksiliikenteen erityisryhmien kuljettajakoulutuksen suorittamisesta

 

Kuljetuskaluston vaatimukset:

 

 • Palveluntuottaja vastaa siitä, että liikennöinnissä käytettävä kalusto on Suomen tieliikenteeseen hyväksyttyä ja katsastus on voimassa.
 • Kelan suorakorvausmatkoilla käytettävä auto on ominaisuuksiltaan, kunnoltaan ja varustukseltaan asianmukainen.
 • Taksiliikenneluvalliset autot tulee tunnistaa taksin keltaisesta tunnistevalosta ajoneuvon katolla.
 • Autojen vakuutusten tulee olla voimassa.
 • Ajoneuvolaitteiden tulee olla sellaisia, että niillä pystyy vastaanottamaan palveluntuottajan välittämiä matkoja.
 • Autossa tulee olla taksamittari.
 • Henkilautoissa ja esteettömissä ajoneuvoissa E6-päästöluokka
 • Esteettömien ajoneuvojen tulee täyttää Liikenteen turvallisuusviraston 15.6.2018 annetun määräyksen autojen ja niiden perävaunujen teknisistä vaatimuksista (TRAFI/437519/03.04.03.00/2017) kohdassa 3.11 esitetyt vaatimukset.
 • Edellä mainitusta poiketen suurissa esteettömissä ajoneuvoissa tulee pyörätuolia varten olla nostin.
 • Matalalattiaisissa suurissa esteettömissä ajoneuvoissa voi kuitenkin olla nostimen sijasta rakenteeltaan leveyssuunnassa yhtenäinen kulkuluiska, jonka kaltevuus on enintään 8 prosenttia.
 • Suurissa esteettömissä ajoneuvoissa tulee olla vähintään kaksi pyörätuolipaikkaa.
 • Esteettömäksi ajoneuvoksi luetaan myös ennen edellä mainitun liikenteen turvallisuusviraston määräyksen voimaantuloa esteettömiksi takseiksi rekisteröidyt ajoneuvot.
 • Paarikuljetuksissa edellytetään, että auto täyttää Trafin suosituksen paariautojen erityisvaatimuksista TRAFI/242411/03.04.03.00/2016 mukaiset määrittelyt kuitenkin siten, että ennen vuotta 2017 paaritaksiksi muutoskatsastetut autot voivat suorittaa paarikuljetuksia.